OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska göras regelbundet i de flesta byggnader vid nybyggnation och olika tidsintervall.