Våra samlade tjänster

Oavsett om uppdraget gäller en energideklaration, energiberäkning, energianalys eller OVK är det slutgiltiga målet att förbättra ditt inomhusklimat och minska din energiförbrukning.

Energi- och ventilationsrelaterade tjänster för dig och din fastighet.

Energideklaration
Energideklaration

Är din fastighet i behov av en energideklaration? Samtliga medarbetare på Energibolaget är certifierade energiexperter och kan se hur din fastighet kan förbättras genom att rekommendera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vi erbjuder energideklarationer till ett konkurrenskraftigt pris för alla fastigheter.

OVK
OVK-besiktning

Energibolaget utför alla typer av OVK-besiktningar. Vi vet att alla byggnader är unika så vi jobbar hårt för att leverera exakt den typ av OVK-besiktning som ni och er fastighet behöver. Vi har bland de bästa och flexibla resurserna i branschen för att snabbt kunna hjälpa till där det behövs som mest.

Energikartläggning
Energikartläggning

Energibolaget har lång erfarenhet av energikartläggningar av stora företag och har flertalet stora referenser från bostäder till tung industri. Vår personal är certifierad för energikartläggning för små och stora företag och hjälper till med allt från förberedelser till kontakt med energimyndigheten.

Radonmätning
Radonmätning

Energibolaget utför radonmätningar, såväl lång- som korttidsmätningar och radonindikering. Radon mäts i allt från flerbostadshus till kontor och verkstäder där människor vistas regelbundet. Radonvärdet presenteras sedan i bq/m³  i en rapport. Vi utför även mätning av radongasinnehåll i luft via en gammamätare som kan fastställa förekomst av blåbetong.

Areamätning
Areamätning

Är ni intresserade ifall er boarea stämmer överens med den taxerade ytan kan vi hjälpa er att mäta upp er fastighet, antingen via lasermätare på plats eller ritningar. Mätningar utförs enligt Svensk Standard och ni får bo- och biarea specificerat. Vi utför areamätningar i såväl villor som flerbostadshus, kontor, restauranger, köpcentrum och övriga fastigheter.

Energiberäkning
Energiberäkning

En energiberäkning krävs vid ny-, till- eller ombyggnation tillsammans med bygglovet. För dig som kund är processen enkel – samla in det underlag som efterfrågas och skicka det till oss. De flesta kunder överlåter det mesta av arbetet till oss och bistår endast med A-ritningar, fasadritningar och teknisk beskrivning.

Klimatdeklaration
Klimatdeklaration

Energibolaget hjälper er med er klimatdeklaration, från start till mål. Via vår kompetens inom miljöbyggnad har vi den erfarenhet som krävs för att hjälpa er genom processen. Ingen certifiering krävs för att göra klimatdeklarationer, men den som upprättar en klimatdeklaration behöver ha relevant kompetens inom området.

Gröna bolån
Grönt bolån

Grönt bolån innebär att du som har ett bolån, endast med ett fåtal knapptryck får rabatt på befintliga bolåneränta med upp till 10 punkter. Grönt bolån erhålls om din bostad uppfyller vissa energikrav, vilket de flesta nybyggda fastigheter och villor gör. En förutsättning för det är en upprättad energideklaration vilket vi hjälper er med.

Energibolaget
Energianalys

En energianalys visar energibehovet för ert företag, er villa, lokal eller flerbostadshus i detalj. En utförlig och lättläst rapport skickas sedan till er med kostnadseffektiva åtgärder och information kring er fastighets energiförbrukning. Åtgärderna behöver inte alltid vara dyra investeringar, utan kan vara en så enkel sak som ändrade driftstider.

Helhetsleverantör

Energibolaget – din helhetsleverantör av energi- och ventilationstjänster

Du kan känna dig trygg i att Energibolaget medarbetare innehar de certifieringar, kompetens och erfarenhet som krävs. Vi utför energiberäkningar, energideklarationer, energikartläggningar och ventilationskontroller på allt ifrån den nybyggda villan till komplexa fastigheter och verksamheter. Alltid till ett konkurrenskraftigt pris med snabb hantering.

  • Certifierade energiexperter för energideklaration av normala och komplexa byggnader (K)

  • Certifierade energikartläggare för energikartläggning av såväl stora som små företag

  • Certifierade OVK-kontrollanter för besiktning av er fastighets ventilationssystem