Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden(7 § OVK).

Innehåller byggnaden flera ventilationssystem bör intyg om besiktning av de skilda system anslås i respektive trapphus, alternativt bör intyget/intygen sättas upp i huvudentrén. Intyget bör placeras i förekommande fall i anslutning till anslagen sammanfattning av energideklaration enligt lag (2006:985) om energideklaration av byggnader. Det gäller flerbostadshus, villa, lokaler och andra typer av byggnader som omfattas av kravet.