Vid OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga samt ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett när ventilationssystemet installerades.