OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska göras regelbundet i de flesta byggnader, antingen vid nybyggnation eller i olika intervall (3-6 år). Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som tänkt. Kontrollen ska göras av en certifierad OVK-kontrollant.