Beroende på vilken typ av ventilation det är så mäts en OVK olika.

OVK-inspektionen vid äldre hus med självdrag omfattar en visuell inspektion av ventilationssystemet samt en kontroll av luftkvaliteten och temperaturen. Inspektören kontrollerar också om det finns överdriven fukt och mögel.

Är byggnaderna nyare och det finns mekanisk ventilation så mäts luftflödet med en flödesmätare och resultat redovisas i en rapport.