En lägenhet tar i snitt mellan 10-30 minuter beroende på storlek och komplexitet medan en villa tar ca en timme på plats.

Komplexa lokalbyggnader varierar beroende på storlek.