Kraven på energikartläggning är baserade på en EU-förordning och omfattar alla stora företag, oavsett bransch och storlek på energianvändning. Med lagen om energikartläggning i stora företag menas företag som:

• Sysselsätter minst 250 personer och

• har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller

• en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

 

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Dessa ska utföras av certifierad energikartläggare.