Energikartläggningen ska genomföras av personer med särskild kompetens och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning. För att certifieras som energikartläggare krävs särskilda kompetenskrav. Den certifierade energikartläggarens roll är att leda arbetet med energikartläggningen där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår. Energibolaget innehar samtliga certifikat för att utföra samtliga komplexa verksamheter.