Energibolaget har flera certifierade energikartläggare med lång och bred erfarenhet i branschen. En lista på Sveriges samtliga certifierade energikartläggare kan du hitta på energimyndighetens hemsida: https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-arbetar-med-energieffektivisering/energikonsult/certifierade-energikartlaggare/lista-overt-certifierade-energikartlaggare/