Energikartläggningen ska omfatta hela företagets energianvändning inom landets gränser. För att få fram en rättvis och representativ bild av energianvändningen kan företaget göra vissa avgränsningar tillsammans med den certifierade energikartläggaren. Dessa avgränsningar kan främst göras där företaget inte har egen rådighet över energianvändningen, exempelvis inköpta transporter och byggnadsenergin om företaget sitter i hyrda lokaler.