Om du fått vitesföreläggande bör tid bokas omgående för energideklaration. Det är Boverket som sköter tillsyn över att energideklarationen upprättas, men det är fastighetsägaren som ska se till att en certifierad energiexpert utför och registrerar energideklarationen.

Andra frågor