Energibalansberäkning upprättas vid projekteringen av en tillbyggnation eller ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnad, enligt Boverkets byggregler BBR.