Det finns olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

  • När byggnader är nya ska energideklaration finnas inom två år
  • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten
  • När byggnader upplåts med nyttjanderätt (hyrs ut)
  • När byggnader säljs

Vissa byggnader omfattas inte av kravet på energideklaration. Byggnader som inte är uppvärmda till mer än tio grader behöver exempelvis inte energideklareras. Läs mer om undantag på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessa-byggnader-behover-inte-energideklareras/