Energideklarationer måste utföras av behöriga experter, det vill säga energiexperter. Energibolagets medarbetare innehar certifikat för samtliga av de tjänster som vi erbjuder där det finns en kravställan.