För våra erfarna energiexperter tar platsbesöket vanligtvis en till tre timmar beroende på byggnadens storlek och komplexitet. En villa går oftast snabbare än en BRF eller en komplex lokalbyggnad. Du kan själv välja om du vill vara med under energideklarationen och i så fall hur länge.