En lista över riksbehöriga funktionskontrollanter för OVK finns på Boverkets hemsida.
(www.boverket.se).

Andra frågor