Energianalys

Energianalys för villa, företag, flerbostadshus och lokaler

En energianalys visar verksamhetens och byggnadens energibehov i detalj. Energikartläggningen visar hur energin används och förbrukar. Insamling av data för el, värme och kyla samt installerade energimätare och genom egna mätningar vid besiktningstillfället.

Vad ingår i energianalys?

Ingen fastighet är den andra lik. Energianalysen utförs med en grundlig energibesiktning, oavsett om det är en villa, flerbostadshus eller en lokal. Vid besiktningen ser vi över fastigheten eller företaget som helhet, men också på detaljnivå. Det ni som fastighetsägare och vi som energiexperter har identifierat som de mest avgörande faktorerna för framtida energibesparingar prioriteras.

Exempel på vad en energiutredning kan omfatta:

* Uppvärmning

* Tappvarmvatten och varmvattencirkulation (VVC)

* Fastighetsel

* OVK och ventilationsflöden

* Tidigare utförd energiberäkning

* Klimatskal

* Termografering

* Beräkning och genomgång av kostnadseffektiva energiåtgärder

* Rapport med sammanställning och rekommenderade åtgärder

Energibolaget erbjuder:
  • Snabb hantering och effektivt arbete

  • Tydliga och lättlästa energirapporter

  • Erfarna och certifierade besiktningsmän

  • Konkurrenskraftiga priser